List 100 truyện đam mỹ giang hồ đã edit P1

Ủng hộ editor, tẩy chay re-post, chuyển ver, share word, đọc audio kiếm tiền trên công sức của người khác, hãy là độc giả văn minh lịch sự!

 1. Ám vệ công lược – Minh Linh Tử – (Hoàn)Link
 2. Áp trại phu nhân – Hoài Dực – (Hoàn)Link
 3. Bạch thiên – Cố Sở – (Hoàn)Link
 4. Bần tăng – Thời Kính – (Hoàn)Link
 5. Công bốn, xin đi theo tình tiết – Ngũ Sắc Long Chương – Link
 6. Cộng quân thử dạ tu trầm túy – Bích Lạc Bỉ Ngạn – (Hoàn)Link
 7. Công tử, cười với đồ nhi một cái nào! – Phù Phong Lưu Ly – (Hoàn)Link
 8. Chẳng phụ giang sơn chẳng phụ ngươi – Minh Nguyệt Vô Ưu – (Hoàn)Link
 9. Châu lưu bích chuyển – Nguyệt Quang Bảo Thạch – (Hoàn)Link
 10. Châu thai – Singlefearther – (Hoàn)Link
 11. Chênh vênh – Hứa Bán Tiên – (Hoàn)Link
 12. Đông Phương Bất Bại chi Liên ái Đông Phương – Thập Thế – (Hoàn)Link
 13. Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng – Phi Huyên – (Hoàn)Link
 14. Đông Phương Bất Bại chi quân tử Mãn Lâu – Trà Thụ Cô – (Hoàn)Link
 15. Đông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân – Nhất Phiến Phù Vân – (Hoàn)Link
 16. Đông Phương Bất Bại chi tổng quản – Lưỡng Chích Lưu Lãng Miêu – (Hoàn)Link
 17. Đông Phương diệc hữu nhật quy xử – Tô Hương Lan Sắc – (Hoàn)Link
 18. Đời có mỹ nhân vô song – Miên Dương Hống – (Hoàn)Link
 19. Gian tặc, trả lại thân thể cho ta! – Phù Đằng Huyễn Tuyết – (Hoàn)Link
 20. Giang hồ lớn như vậy – Ngữ Tiếu Lan San – (Hoàn)Link
 21. Giáo chủ cường đại nhà ta biến thành ngốc tử – Dục Trục Khinh Kỵ – (Hoàn)Link
 22. Giáo chủ hắn là mỹ nhân – Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Hồi Thiếp Ngã Chẩm Yêu Thụy Đắc Trứ – (Hoàn)Link
 23. Giáo chủ lạc đường ký – Nhất Thế Hoa Thường – (Hoàn) – Link 1 2 3 4
 24. Giáo chủ thích làm nũng nhà ta – Cố Phương Hoa – (Hoàn)Link
 25. Giáo chủ và kẻ điên – Biên Tưởng – (Hoàn) – Link 1 2
 26. Hàm đào – Lục Dã Thiên Hạc – (Hoàn) – Link 1 2
 27. Hắc phong thành chiến ký – Nhĩ Nhã – (Hoàn) – Link 1 2 3
 28. Hoài nhận – Như Tự Ngã Văn – Link
 29. Hoắc loạn giang hồ – Bắc Nam – (Hoàn)Link
 30. Lãng đãng giang hồ chi ám tương tư – Tự Từ – (Hoàn)Link
 31. Lang gia – Lục Dã Thiên Hạc – (Hoàn) – Link 1 2
 32. Lâm lạc tịch chiếu – Ngữ Tiếu Lan San – (Hoàn)Link
 33. Long du giang hồ – Tinh Bảo Nhi – (Hoàn)Link
 34. Long Đồ Án quyển tập – Nhĩ Nhã – (Hoàn) – Link 1 2 3 4 5
 35. Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ ma giáo – Nhất Chích Đại Nhạn – (Hoàn)Link
 36. Ma đầu – Vân Quá Thị Phi – (Hoàn)Link
 37. Ma giáo tiểu tử hí đại hiệp – Hà Vi Tri – (Hoàn)Link
 38. Mộ hàn trọng – Huyền Chu – (Hoàn)Link
 39. Mỗi ngày ma giáo nằm vùng đều lộ tẩy – Lữ Thiên Dật – (Hoàn)Link
 40. Mỗi ngày rời giường đều nhìn thấy giáo chủ đang phá án – Chung Hiểu Sinh – (Hoàn)Link
 41. Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc – Chung Hiểu Sinh – (Hoàn)Link
 42. Mỗi ngày thức giấc thấy giáo chủ đang hóa trang – Chung Hiểu Sinh – (Hoàn)Link
 43. Mù mắt – Lưu Thủy Mộc Niệm – (Hoàn)Link
 44. Mua tình – Miêu Lôi Đặc – (Hoàn)Link
 45. Nam chính không dễ làm đâu – Vũ Tiểu Phi – (Hoàn)Link
 46. Ngang nhau – Hỉ Biệt Bất Tương Phùng – (Hoàn)Link
 47. Ngọc tiêu hồn – La Liên – (Hoàn)Link
 48. Ngược dòng vung đao – Hương Tiểu Mạch – (Hoàn)Link
 49. Người trong lòng – Tư Mã Sách Thiên – (Hoàn)Link
 50. Nhà minh chủ ngày đêm bị trộm viếng thăm – Nhất Chích Đại Nhạn – (Hoàn) – Link 1 2 3 4
 51. Nhan sắc phượng hoàng – Băng Linh – (Hoàn)Link
 52. Nhặt được một con mèo Ba Tư – Hàn Đàm Cô Nguyệt – (Hoàn)Link
 53. Nhập vọng – Ô Kiểm Đại Tiếu – (Hoàn)Link
 54. Nhất kiếm sương hàn – Ngữ Tiếu Lan San – (Hoàn)Link
 55. Nhật mộ quy đồ – Nhàn Thế – (Hoàn)Link
 56. Phi hồ – Mạt Hồi – (Hoàn)Link
 57. Phiến trung tình duyên – Phiền Lạc – (Hoàn)Link
 58. Phong đao – Thanh Sơn Hoang Trủng – (Hoàn)Link
 59. Phong quá vũ lưu vân – Tử Vũ Nguyệt Diên – (Hoàn) – Link 1 2 3
 60. Phượng quy vân – Hương Phẩm Tử Hồ – (Hoàn)Link
 61. Quả tử kì duyến – Lê Hoa Yên Vũ – (Hoàn)Link
 62. Sổ tay dưỡng thành đại hiệp – Vũ Tiểu Phi – (Hoàn)Link
 63. Sống lại – Hắc Sắc Địa Bản – (Hoàn)Link
 64. Sủng cha – Lạc Dận – (Hoàn) – Link 1 2
 65. Ta muốn làm cái bóng của ngươi – Mông Diện Tiểu Phiên Gia – (Hoàn)Link
 66. Tại mỹ nhân hoài – Chân Gia Tiểu Đảo – (Hoàn)Link
 67. Tầm hung sách – Lương Thiền – (Hoàn)Link
 68. Tiên hoa thiên yếu sáp ngưu phẩn – Thu Chí Thủy – (Hoàn)Link
 69. Tiện thụ và bạch nguyệt quang của tra công thành đôi rồi – Qua Ca – (Hoàn)Link
 70. Tiêu dao – Vô Liêu – (Hoàn)Link
 71. Tù thê – Mộc Hề Nương – (Hoàn) – Link 1 2
 72. Túy điếu giang hồ ngọc công tử – Tội Dục v Tâm Thần – Link 1 2
 73. Tuy rằng ngươi đã tẩy trắng – yongyewuhua – (Hoàn)Link
 74. Tử trì liên hoa – Biên Tưởng – (Hoàn)Link
 75. Tương kiến hoan – Phi Thiên Dạ Tường – (Hoàn) – Link 1 2
 76. Tương tư hữu hại – Khốn Ỷ Nguy Lâu – (Hoàn)Link
 77. Thanh long đồ đằng – Hoài Thượng – (Hoàn)Link
 78. Thị ngược thành tính – Đệ Lục – (Hoàn) – Link 1 2
 79. Thiên sơn mộ tuyết – Thiển Tay Áo – (Hoàn)Link
 80. Thiên thu – Mộng Khê Thạch – (Hoàn) – Link 1 2
 81. Thiều hoa vũ lưu niên – Hỏa Ly – (Hoàn) – Link 1 2 3
 82. Thổ phỉ công lược – Ngữ Tiếu Lan San – (Hoàn) – Link 1 2
 83. Thuận lợi mọi bề – Lục Dã Thiên Hạc – (Hoàn)Link
 84. Thư sinh và đại hiệp – Hồ Xả Quân – (Hoàn)Link
 85. Trêu chọc – Tô Cảnh Nhàn – (Hoàn)Link
 86. Trọn đời làm nô tài – Mai Bát Xoa – (Hoàn)Link
 87. Trong môn phái của ta không có khả năng đều là nghiệt đồ – Thiểu Niên Cung – (Hoàn)Link
 88. Trọng sinh chi bia đỡ đạn thụ ngạo giang hồ – Vũ Điền Quân – (Hoàn) – Link 1 2
 89. Trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc – Giang Nam Hồn Cô Nương – (Hoàn)Link
 90. Trượt chân – Bùi Lễ – (Hoàn) – Link 1 2
 91. Uất trì quân duệ – Thiên Thủy Lăng Lăng – Link
 92. Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự – Huyền Huyền Vu Thư – (Hoàn)Link
 93. Võ lâm minh tư mật ký sự – Lâm Ngôn – (Hoàn) – Link 1 2
 94. Vô song – Mộng Khê Thạch – (Hoàn)Link
 95. Vụ cốc – Hoàng Hoa – (Hoàn)Link
 96. Xoay trái xoay phải – Lục Dã Thiên Hạc – (Hoàn)Link
 97. Xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo – Thâm Mặc – (Hoàn)Link
 98. Xuyên việt chi bức ác thành thánh – Tiểu Hơp Cáp Điểu Tử – Link 1 2 3
 99. Ỷ thế hiếp người – Nhuyễn Tạc Đoàn Tử – (Hoàn)Link
 100. Yên nguyệt ca – Cô Quang Tàn Chiếu – (Hoàn)Link

Tổng hợp: Hyukie Lee

P1P2P3

Tổng Hợp List 100

Một suy nghĩ 5 thoughts on “List 100 truyện đam mỹ giang hồ đã edit P1

 1. vong tiện

  Huhu ad ơi, làm sao để đọc được tiếp “sáu con mèo tranh nhau nuôi ta ” ạ, đang gay cấn mà huhu

  Vào 12:06, Th 7, 20 thg 2, 2021 Hyukie Lee đã viết:

  > Hyukie Lee posted: ” Ủng hộ editor, tẩy chay reup, chuyển ver, share word, > đọc audio kiếm tiền trên công sức của người khác, hãy là độc giả văn minh > lịch sự! Ám vệ công lược – Minh Linh Tử – (Hoàn) – Link Áp trại phu nhân – > Hoài Dực – (Hoàn) – Link Bạch thiên – Cố Sở – (H” >

  Đã thích bởi 1 người

 2. deenchosdean

  💙

  Đã thích bởi 1 người

(¬_¬) ⋋_⋌ (◣_◢) ノಠ_ಠノ ʢᵕᴗᵕʡ ( ̄人 ̄) (*≧∀≦*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ ) _○/|_ ●| ̄|_ ≦(._.)≧ ˚ᆺ˚ ヾ (^-^)ノ (¬_¬)ノ ^ↀᴥↀ^ (⊙_⊙) ╥﹏╥ (ノ﹏ヽ) (ಥ﹏ಥ) (⋟﹏⋞) (✾♛‿♛) (✿╹◡╹) (✪‿✪) (ノ ̄ー ̄)ノ (ノ・・)ノ (・´з`・) (_ _|||) (πーπ) (ᗒᗨᗕ) (⊙ꇴ⊙) (≧∀≦) o(_ _o) ✾◕ ‿ ◕✾ ≧❀‿❀≦ (✿◠‿◠) ◔_◔ ◉︵◉ ( ̄ー ̄) ♡´・ᴗ・`♡ →_→ (✿ ♥‿♥) ╮(╯_╰)╭ ( ◜◡‾) (⊃‿⊂) ლ(・﹏・ლ) (*^3^) ( ̄ε ̄ʃƪ) 凸(¬‿¬) ( ︶︿︶)_╭∩╮ (꒪⌓꒪) (个_个) (/_\) (︶。︶✽) _ノフ○ ʘ‿ʘ ◔̯◔

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.