Dọn nhà!

Sau một ngày suy nghĩ, mình không thích bị ăn cắp, các bạn không thích giải pass => Dọn nhà!

Mình mới tạo thêm một trang WP, nếu các bạn thường xuyên ủng hộ mình, thì đương nhiên mình sẽ chấp nhận lời mời, còn những bạn vào với mục đích xấu, thì xin kiếu.

Thà ít người còn hơn bị ăn cắp. Coi như bộ MVSA là bố thí cho những kẻ nghèo hèn đi! Nghĩ vậy đỡ tức!

Còn lý do vì sao không set pri nhà này, là vì bên này mình viết blog về SUJU, mà đa số các bạn ELF không chơi bẩn, nên … vậy đó!

Nhà 2: https://hyukielee.wordpress.com

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 8

Chương 8: Thiên vị.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 7

Chương 7: Hình ảnh thác loạn.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 6

Chương 6: Hình ảnh thác loạn.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 5

Chương 5: Hình ảnh thác loạn.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 4

Chương 4: Hình ảnh thác loạn.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 3

Chương 3: Hình ảnh thác loạn.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 2

Chương 2: Hình ảnh thác loạn.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 1

Chương 1: Hình ảnh thác loạn.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading

Sáu con mèo tranh nhau muốn nuôi ta | 114

Chương 114: Chương mới.

Tác giả: Diễm Quy Khang

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading