Dọn nhà!

Hướng dẫn vào nhà ma 04:15: Bấm vào link này hyukielee.wordpress.com đăng nhập, ấn vào request an invite, gửi yêu cầu rồi chờ mình duyệt

Nếu bạn nào được mình ấn thích + trả lời bình luận rồi nhưng vẫn chưa vào được nhà ma thì phiền gửi yêu cầu lại lần nữa nha

Review Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Tác phẩm: Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Review: Hyukie Lee

Thể loại: Linh dị thần quái, giới giải trí, sảng văn, huyền học

Continue Reading

Review Xem chim không anh

Tác phẩm: Xem chim không anh

Tác giả: Nãi Khẩu Tạp

Review: Hyukie Lee

Thể loại: Hiện đại, hài hước, đại thúc công, thụ truy công, có H, 1×1, HE

Continue Reading

List 100 truyện đam mỹ hào môn thế gia đã edit P1

Ủng hộ editor, tẩy chay reup, chuyển ver, share word, đọc audio kiếm tiền trên công sức của người khác, hãy là độc giả văn minh lịch sự!

Continue Reading

List 100 truyện đam mỹ linh dị thần quái đã edit P3

Ủng hộ editor, tẩy chay re-post, chuyển ver, share word, đọc audio kiếm tiền trên công sức của người khác, hãy là độc giả văn minh lịch sự!

Continue Reading

Review Áp lực của chưởng môn rất lớn

Tác phẩm: Chưởng môn áp lực rất lớn

Tác giả: Cửu Châu Nguyệt Hạ

Review: Hyukie Lee

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Tu chân , Xuyên việt , Niên hạ , Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , Sư đồ

Continue Reading

List 100 truyện đam mỹ ABO đã edit P3

Ủng hộ editor, tẩy chay re-post, chuyển ver, share word, đọc audio kiếm tiền trên công sức của người khác, hãy là độc giả văn minh lịch sự!

Continue Reading

Review Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẹ

Tác phẩm: Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẹ

Tác giả: Tuyên Lê

Review: Hyukie Lee

Thể loại: Sinh tử văn, điềm văn, ngọt, giới giải trí, xuyên thư, chủ thụ

Continue Reading

Review Những năm ấy tôi dùng “phi nhân loại” làm diễn viên

Tác phẩm: Ta dùng phi nhân loại đương diễn viên những cái đó năm

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Review: Hyukie Lee

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Chủ công , Giới giải trí , Nhẹ nhàng , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề cử 🥇 , Linh dị thần quái

Continue Reading

List 100 truyện đam mỹ xuyên việt đã edit P2

Ủng hộ editor, tẩy chay re-post, chuyển ver, share word, đọc audio kiếm tiền trên công sức của người khác, hãy là độc giả văn minh lịch sự!

Continue Reading

List 100 truyện đam mỹ hệ thống đã edit P1

Ủng hộ editor, tẩy chay reup, chuyển ver, share word, đọc audio kiếm tiền trên công sức của người khác, hãy là độc giả văn minh lịch sự!

Continue Reading