Dọn nhà!

Sau một ngày suy nghĩ, mình không thích bị ăn cắp, các bạn không thích giải pass => Dọn nhà!

Mình mới tạo thêm một trang WP, nếu các bạn thường xuyên ủng hộ mình, thì đương nhiên mình sẽ chấp nhận lời mời, còn những bạn vào với mục đích xấu, thì xin kiếu.

Thà ít người còn hơn bị ăn cắp. Coi như bộ MVSA là bố thí cho những kẻ nghèo hèn đi! Nghĩ vậy đỡ tức!

Còn lý do vì sao không set pri nhà này, là vì bên này mình viết blog về SUJU, mà đa số các bạn ELF không chơi bẩn, nên … vậy đó!

Nhà 2: https://hyukielee.wordpress.com

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 37

Chương 37: Gió nổi lên rồi.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 36

Chương 35: Gió nổi lên rồi.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading

List 100 truyện đam mỹ niên hạ đã edit

Niên hạ: anh công nhỏ tuổi hơn anh thụ.

Continue Reading

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 35

Chương 35: Biểu hiện chứng bệnh.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 34

Chương 34: Biểu hiện chứng bệnh.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 33

Chương 33: Biểu hiện chứng bệnh.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading

Bảo vệ: Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 32

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 31

Chương 31: Biểu hiện chứng bệnh.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 30.2

Chương 30.2: Biểu hiện chứng bệnh.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading

Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 30.1

Chương 30.1: Biểu hiện chứng bệnh.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Edit: Hyukie Lee

Continue Reading